معرفی کتب و مجلات تغذیه ای معتبر

[ad_1]

Titles

Publisher

American Journal of Clinical Nutrition

American Society for Clinical Nutrition

Annals of Nutrition and Metabolism

Karger

British Journal of Nutrition: An International Journal of Nutritional Science

CABI

European Journal of Clinical Nutrition

Nature Publishing Group

International Journal of Food Sciences and Nutrition

Carfax Publishing

International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism

Human Kinetics

Journal of Applied Nutrition

International and American Associations of Clinical Nutritionists

Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition

Institute of Applied Biochemistry

Journal of Human Nutrition and Dietetics

Blackwell Science

Journal of Medicinal Food

Mary Ann Liebert

Journal of Nutrition

American Society for the Nutritional Sciences

Journal of Nutrition Education

B.C Dekker Publications

Journal of Nutrition for the Elderly

Haworth Press

Journal of Nutrition, Health and Aging

Springer Publishing

Journal of Nutritional Biochemistry

Elsevier

Journal of the American College of Nutrition

American College of Nutrition

Journal of the American Dietetic Association

American Dietetic Association

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease

Medikal Press

Nutrition: An International Journal of Applied and Basic Nutritional Sciences

Elsevier

Nutrition and Cancer: An International Journal

Lawrence Erlbaum Associates

Nutrition and Health

Academic Publishers

Nutrition Research

Elsevier

Plant Foods for Human Nutrition

Kluwer

Proceedings of the Nutrition Society

CABI

Public Health Nutrition

CABI

Topics in Clinical Nutrition

Aspen Publishers

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *