طبیعت گردی مسئولانه

[ad_1]

اهداف اکوتوریسم

  • توسعه جوامع و احترام به ویژگی های فرهنگی
  • حفظ تنوع زیستی
  • ترویج فرهنگ زیست محیطی
  • مشارکت در تامین رفاه و کمک به اقتصاد محلی
  • ایجاد فرصت شناخت فرهنگ، زبان، مردم، تاریخ و معماری

هر گاه سفری به طبیعت داشته باشیم و تمام این اهداف محقق شود، یک سفر اکوتوریستی واقعی اتفاق افتاده است.

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ‘sabzbashim1’}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
jQuery(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
jQuery(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
urlCurl: ‘http://sabzbashim.ir/wp-content/themes/SabzBashim/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});
});

[ad_2]

لینک منبع