امضای قرارداد دیزاین تونل جدید سالنگ

[ad_1]

امضای قرارداد دیزاین تونل جدید سالنگ

امضای قرارداد دیزاین تونل جدید سالنگ14 ساعت قبل

قرارداد مطالعات تخنیکی و دیزاین تونل جدید سالنگ، با یک شرکت استرالیایی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این قرارداد میان وزارت فواید عامه و شرکت استرالیایی (SMEC) به ارزش 19.6 میلیون دالر منعقد شده است.

محمود بلیغ وزیر فواید عامه می‌گوید که از ساخت تونل سالنگ پنجاه سال می‌گذرد و به دلیل شرایط نامناسب در کشور؛ این تونل آسیب جدی دیده است.

وی بر اعمار تونل فعلی و موجود بودن راه‌های بدیل تأکید کرده و گفت که این قرارداد از سوی بانک انکشاف آسیایی و جاپان حمایت می‌شود که بر اساس آن، شرکت یادشده دربارۀ گزینه‌های موجود  در بخش‌های، خاواک – خنجان، دوشی- بامیان؛ بازسازی تونل کنونی و اعمار یک تونل جدید مطالعات‌اش را انجام داده و گزینۀ مناسب را تشخیص خواهد داد.

در عین حال، توماس پنیلا، رییس بانک انکشاف آسیایی گفت که بازسازی و اعمار جادۀ سالنگ نه تنها در اقتصاد و زراعت افغانستان، بلکه در سیستم حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه اهمیت دارد.

همچنین داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، اعمار جادۀ سالنگ را بخشی از تعهدات حکومت عنوان کرد و گفت که راه کنونی ضرورت حمل‌ونقل، ترافیک و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را اکتفا نمی‌کند، به همین دلیل، اعمار راه‌های بدیل در نظر گرفته شده است.

وی بر کیفیت و استندرد بودن این پروژه تاکید کرد.

[ad_2]

لینک منبع