#جنگلانه۱۳۹۵

[ad_1]

جنگلانه ۱۳۹۵ و حضور برو بچه های سبز باشیم در کنار دوستان سبز اندیش شیرازی

#سبزباشیم
#جنگلانه به امید روزی که کودکانمان با افتخار به درختانی که با عشق و شور بذرش را در دل این خاک پرگهر کاشته اند بنگرند و از کرده خود دلشاد شوند.

photo_2016-12-09_20-54-46photo_2016-12-09_20-55-05-copyphoto_2016-12-09_20-55-24

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ‘sabzbashim1’}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
jQuery(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
jQuery(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
urlCurl: ‘http://sabzbashim.ir/wp-content/themes/SabzBashim/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});
});

[ad_2]

لینک منبع

۹ شهریور روز یوزپلنگ ایران

[ad_1]

امسال در گرامی داشت روز ۹ شهریور روز یوز پلنگ ایرانی، در شیراز سمنهای محیط زیستی با همکاری هم برنامه ای را برای آشنایی کودکان و نوجوانان با این زیستمند ارزشمند ایرانی برگزار کردند.

این برنامه شامل نمایش عروسکی، نقاشی، بازی گروهی، نمایش فیلم و برگزاری نمایشگاهی از عکس برخی از گونه‌های جانوری خاص ایران بود.

امیدواریم با تلاشهای دلسوزان محیط زیست کشورمان و ثمر دار بودن آموزشها، برچسب در خطر انقراض از روی این گونه زیبا و ارزشمند برداشته شود.

روز یوز

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ‘sabzbashim1’}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
jQuery(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
jQuery(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
urlCurl: ‘http://sabzbashim.ir/wp-content/themes/SabzBashim/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});
});

[ad_2]

لینک منبع