کودک همسری و چالش ها

[ad_1]

سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ

در پیمانی جهانی که در سال 1989 بسته شد و در سازمان ملل به تصویب رسید، هر فردی که دارای سنی کمتر از 18 سال باشد، کودک به حساب می آید. به دلیل اینکه ازدواج در سنین پایین، روز به روز در حال افزایش است، باید به طور جدی تر به خطرات و عوارض کودک همسری پرداخته شود.

کودک همسری چیست؟

“کودک همسری” نوعی از پدیده کودک آزاری است، از آنجایی که این پدیده را خانواده‌ها زیر پوشش قرار می‌دهند و به نوعی حتی تحت حمایت و اجبار خانواده ازدواج کودک شکل می‌گیرد، شناسایی و بررسی آن روندی بسیار پیچیده و دشوار است. زناشویی کودکان در کشور در فاصله سنی 10 تا 14 سال رخ می‌دهد. در این بین شاهد ازدواج دختران و پسران زیر سن قانونی هستیم که در این قبیل ازدواج‌ها، بیشتر مواقع یکی از زوجین بزرگ سال است. رییس فراکسیون زنان مجلس از تلاش برای افزایش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ سال به ۱۵ سال خبر داد.

چرا کودک همسری؟

این پدیده با وجود برخورداری از کارکردهایی که در برهه هایی از تاریخ اجتماعی انسان چه بسا دارای کارکردهای مناسبی نیز بوده است! ولیکن با پیشرفت و تحولات اجتماعی و فرهنگی حاصل از توسعه اقتصادی و صنعتی جوامع و نوسازی و مدرنیزاسیون آنها، امروزه از آثار و تبعات آسیب شناختی مهمی برخوردار است.

 • عدم توانایی جسمی
 • عدم توانایی روحی
 • عدم آمادگی آموزشی و تربیتی کودکان

برای پذیرش مسئولیت اجتماعی و اقتصای بزرگ و سنگینی همچون همسری (اعم از زن یا شوهر) ، پدری و مادری، نه تنها منجر به آسیب پذیری و عدم ماندگاری آنان در این نقشهای اجتماعی گردیده ، بلکه سبب سستی بنیان های خانواده، وقوع تجربه تلخ اجتماعی، آسیب پدیری جسمی و روحی فرد کودک و در نهایت محرومیت های اجتماعی و اقتصادی حاصل از انگ بی همسری (بیوه یا مطلقه) شده است.

سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ

دلایل گرایش به کودک همسری

1- اطاعت پذیری بیشتر و محض دختران از پسران یا زنان از مردان که ناشی از اندیشه و تجربه محدود و کمتر دختران نسبت به پسران.

2- تمتع و لذت جویی جنسی بیشتر مردان از طراوت و دوشیزگی دختران است که میل به «نا هم سن گزینی» در همسریابی مردان را تقویت کرده و بخش قابل توجهی از دختران واقع در سنین کودکی ، تحصیل و رشد جسمی و ذهنی را به همسری مردان بزرگسال در می آورد.

پیامدهای کودک همسری

مانع از شکوفایی شخصیت فردی و اجتماعی مستقل آنان

تضعیف سطح آموزشی و تربیتی خانواده ها بدلیل افت تحصیلی و ترک تحصیل پس از ازدواج

افت کارایی و اثربخشی مادری به دلیل مادران کودک و نداشتن آگاهی لازم

آسیب های شناختی و روانی در کودک به دلیل اینکه او در حال شکل گیری شخصیت  و هویت است.

وجود عوارض و خطرات بارداری در سن بلوغ

سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ

پیامدهای حاملگی در سن پایین برای دختران کمتر از 15 سال

برای آنها خطر بالایی وجود دارد و آنها به دلیل آناتومی خود، تکامل ‌نیافتگی و خونریزی، عفونت و مرگ را تجربه می‌کنند.

سه مشکل حاملگی و زایمان زیر 18 سال، زایمان زودرس، سقط و تولد نوزاد کم‌وزن است  که وزن پایین نوزاد مرتبط با سوءتغذیه مادر نوجوان و آماده نبودن او برای فرزندآوری است.

بارداری در سنین پایین همچنین باعث می شود که بیشتر به بیماری های عفونی دچار شوند و مرگ و میر در این دختران هم بیشتر است.  وضعیت شیردهی این افراد هم خوب نیست چون اطلاعات کمی دارند و بچه‌هایشان بیشتر از بچه‌های زنان دیگر دچار توقف رشد می‌شوند.

پیامدهای روانی ازدواج زودهنگام

طلاق گرفتن این کودکان باعث تدوام و تشدید زنانه شدن فقر می شود. زیرا، فقری که خود منجر به ازدواج می شود با طلاق گرفتن کودک تدوام یافته و تشدید می شود. همچنین موارد زیر در این ازدواج ها دیده می شود:

* استرس

* اختلالات اضطرابی

* افزایش خشونت خانگی است خودکشی

سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ

پیامدهای اجتماعی کودک همسری

* ثبت نشدن ازدواج‌ها

* نداشتن اوراق هویتی

* ظهور پدیده کودک بیوه

* خشونت خانگی

* همسرآزاری

* تن فروشی

* فرار از خانه

* کارتن خوابی

* محرومیت تحصیلی

* فاصله سنی زیاد با همسر

* خودسوزی و خودکشی

* بازتولید چرخه فقر

 پیامدهای جسمی ازدواج کودکان

* افزایش سقط

* زایمان زودرس

* افزایش تولد نوزادان کم وزن در سنین نوجوانی

* فشار زیاد برای بارداری

* حاملگی و سایر بیماری‌های مرتبط با HIV مثبت

 سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ

سن ازدواج در آیات

در قرآن مجید خداوند به طور مشخص و مستقیم سن ازدواج را تعیین نکرده است، بلکه آنچه در آیات بیان شده، بلوغ است و به سه نوع بلوغ در آیات اشاره شده است که عبارت‌اند از: بلوغ حلم، بلوغ نکاح و بلوغ اشد که به شرح ذیل هستند:

بلوغ حلم

“واذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستاذنوا کما استاذن الذین من قبلهم کذلک یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم: و چون كودكان شما به [سن‏] بلوغ رسيدند، بايد از شما كسب اجازه كنند؛ همان‌گونه كه آنان كه پيش از ايشان بودند كسب اجازه كردند. خدا آيات خود را اين‌گونه براى شما بيان می‌دارد، و خدا داناى سنجيده‏ كار است.”

برخی گفته‌اند واژه حلم، به معنى عقل آمده است و كنايه از بلوغی است كه معمولاً با يك جهش عقلى و فكرى توأم است، و گاهی گفته‌اند حلم، به معنى رؤيا و خواب‌ديدن است و چون جوانان مقارن بلوغ، صحنه‌هایى در خواب مى‌بينند كه سبب احتلام آنها مى‌شود، اين واژه به عنوان كنايه در معنى بلوغ به كار رفته است.

بلوغ نکاح

“وابتلوا الیتامی‌حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فارفعوا الیهم اموالهم: یتیمان را آزمایش کنید، تا هنگامی‌ که بالغ شده و به ازدواج گرایش پیدا کردند؛ اگر آنان را به درک مصالح زندگانی خود دانا یافتید، اموالشان را به آنان بدهید”

“بلغ” در لغت به معنای رسیدن است. عده‌ای از فضلا معتقدند «بلغوا النکاح» یعنی فرد به حدی از رشد جسمی‌ و جنسی برسد که بتواند نکاح کند و قدرت تولیدمثل و باروری داشته باشد. بلوغ نکاح، عام است و به طور کلی حالت طبیعت انسان را بیان می‌کند که اگر به حدی از رشد جسمی‌ و جنسی رسید که توانست نکاح کند؛ یعنی در پسر به حد تولیدمثل و در دختر به حد باروری رسید، آن‌وقت بلوغ حاصل شده است.

از این آیه استفاده می‌شود که بلوغی را که خداوند در «بلغوا النکاح» بیان کرده است، تعبدی نیست؛ چون بلوغ نکاح، یعنی توان آمیزش و تولیدمثل و باروری‌داشتن، و این حالت برای پسر و دختر یک امر تکوینی است؛ یعنی طبیعت انسان (چه پسر و چه دختر) اگر به این حد از رشد جسمی ‌و جنسی برسد، توان تولیدمثل و باروری دارد.

سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ  سن ازدواج در آیات پیامدهای کودک همسری پیامدهای جسمی ازدواج کودکان پیامدهای اجتماعی کودک همسری بارداری در سن پایین انواع بلوغ

بلوغ اشد

“ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده: به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر آن که راه بهتری را برگزینید، تا آن که به حد رشد برسد.” مقصود از” يَبْلُغَ أَشُدَّهُ” رسيدن به حد بلوغ و رشد هر دو است.

“و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة …: ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش کردیم. مادر، با رنج، بار حمل را تحمل کرد و با مشقت وضع حمل کرد و سی ماه مدت حمل و شیرخواری بود، تا وقتی که به حد رشد رسید و چهل ساله شد”

به عقیده مرحوم علامه طباطبایی با توجه به کلیه آیات قرآن کریم، “بلوغ اشد” به معناى سنينى از عمر انسان است كه در آن سنين قواى بدنى رفته‌ رفته بيشتر می‌شود و به‌تدريج آثار كودكى زايل می‌گردد، و اين از سال هيجدهم تا سن كهولت و پيرى است كه در آن موقع ديگر عقل آدمى پخته و كامل است. زمانی است که فرد به حد بلوغ و رشد هر دو برسد. ظاهراً منظور از آن رسيدن به ابتداى سن جوانى است، نه اواسط و يا اواخر آن كه از حدود چهل سالگى به بعد است؛

سن کودکی بر اساس تعریف جهانی، تا 18 سالگی است و در این سن کودکان باید مورد حمایت مالی و عاطفی خانواده قرار گیرند. بهتر است تا زمانی که کودکان به بلوغ و رشد شخصیتی و هویتی نرسیده اند، اجازه دهیم کودکی کنند. نظر شما چیست؟

هرگونه کپی برداری با نام دکتر سلام و لینک دهی مستقیم مجاز است.

[ad_2]

لینک منبع

حمایت روانی از معلولین

[ad_1]

حمایت روانی از معلولین

افراد معلول، به دلیل وجود نقص مادرزادی و یا اکتسابی، در انجام تمام یا بخشی از فعالیت های روزانه خود دچار ناتوانی هستند. اما این نقص به معنای این نیست که فرد معلول باید تا آخر عمر، خود را در خانه حبس کند و نمی تواند مانند سایر افراد در جامعه رفت و آمد داشته باشد. فرد معلول نیازمند حمایت های روانی خاصی در جامعه است. در این مطلب به بیان نکاتی در خصوص حمایت روانی از معلولین خواهیم پرداخت.

سه روش برای حمایت روانی از معلولین:

1- توانمند سازی و ارتقاء سلامت روان افراد دارای معلولیت:

توانمند سازی و ارتقاء سلامت روان افراد دارای معلولیت، لزوم بهره گیری حداکثری از باقی مانده توانمندیهای جسمی آنان می باشد. مباحثی چون مناسب سازی اماکن و امکان تردد در مکانهای عمومی یک ضرورت مهم اولیه می باشد و نه ثانویه و اگر کاستی در این موارد باشد، بی گمان با کمبودهای مختلف روحی نیز روبرو خواهیم شد.

2- فرهنگسازی درمورد نگرش مثبت

فرهنگسازی درمورد نگرش مثبت و بدون قید و شرط جامعه درقبال افراد دارای معلولیت، از طریق رسانه های جمعی خصوصا صدا و سیما، روزنامه ها و به خصوص تریبونهای نماز جمعه می باشد. چرا که با مدیریت می توان به تدریج نگرش های منفی را از بین برده و دیدگاه های مثبت را جایگزین آنها نمود.

3- شناسایی معلولین و فراهم کردن بسترهای فرهنگی

شناسایی افراد معلول در همان سنین طفولیت و فراهم آوردن بسترهای مناسب تربیتی و رشد برای آنها به صورت مدیریت حساب شده می باشد. خصوصا تشکیل کلاس های ویژه آموزش مهارتهای اجتماعی و تزریق روحیه امید و نشاط یکی از مسائل مهم می باشد.

نقش خانواده در حمایت روانی از فرزند معلول

از زمانی كه معلولیت یك فرد برای خانواده محرز می گردد، نه تنها شخص مبتلا بلكه والدین و سایر اعضای خانواده نیز عملاً وارد حوزه توانبخشی می شوند . تأمین سلامت روانی خانواده ی دارای فرزند معلول مهمترین موضوعی است كه در این مرحله از توانبخشی مد نظر روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی قرار دارد؛ زیرا مادام كه والدین آگاهی لازم در خصوص علل زیست محیطی و اجتماعی معلولیت فرزندان خود و شیوه برخورد با آنان نداشته باشند، انگیزه لازم برای مشاركت در فعالیت های توانبخشی نخواهند داشت.

اینجا است كه روانشناس با استعانت از اصول روانشناسی معلولان و بهره مندی از شیوه های مؤثر در زمینه مشاوره خانواده ، می كوشد تا از خلال بحث و گفت و گو با پدران و مادران و با توجه به نوع ارزشها، اعتقادات و میزان دانش و آگاهی آنان، معلولیت فرزندان را برای آنان تشریح نماید. روانشناسان همچنین می كوشند تا با بررسی نوع رابطه سایر اعضای خانواده (اعم از خواهران و برادران و دیگر بستگان) با فرد معلول، بافت ارتباطی مناسبی در محیط منزل ایجاد كنند تا عضو معلول خانواده بتواند در سایه چنین روابطی، خود را برای كسب استقلال در زندگی آتی مهیا سازد.

اصول ابتدایی رفتار با معلولین

۱- از پرسیدن سؤالات شخصی در مورد معلولیت افراد اجتناب کرده و اگر ضرورتی وجود داشت، با احتیاط و احترام سؤال مورد نظر را مطرح نمایید. در صورتی که فرد تمایلی به پاسخگویی نداشت، به بحث در این ارتباط ادامه ندهید.

۲- در نظر داشته باشید که فرد دارای معلولیت ممکن است برای انجام کار یا بیان مسأله ای نیاز به زمان بیشتری نسبت افراد غیر معلول داشته باشد.

۳- پیشنهاد کمک خود را مؤدبانه و صبورانه مطرح نمایید و تا زمان پذیرش آن توسط شخص صبر کنید. در مورد شیوه کمک حتماً به توضیحات فرد گوش کرده یا در صورت نیاز از او سؤال نمایید.

۴- هنگامی که قصد برگزاری یک جلسه، ملاقات و… را دارید، امکاناتی مورد نیاز افراد دارای معلولیت را فراهم کنید و اگر در این زمینه مانعی وجود دارد که قابل رفع نیست پیش از آمدن افراد، به او اطلاع دهید.

۵- به حق استفاده ی افراد دارای معلولیت از محل پارک ویژه ی ماشین، احترام بگذارید.

احترام، نه ترحم!

ارتباطات اجتماعی با معلول باید همراه با احترام باشد و از ترحم به ایشان باید دوری گزید. تفاوت این دو نوع رفتار در این است که در حالت اول، طرفِ موردِ احترام، انسانی بزرگ به شمار می آید، اما در گزینه ترحم، مخاطب، انسانی ذلیل و خوار شمرده می شود که باید همواره دست او را گرفت. هنگام ترحم به شخصیت و روحیات معلول، توجهی نمی گردد. به یاد داشته باشیم آنچه توانایی را می سازد، اراده است و اگر اراده بخواهد جاری شود، هیچ بهانه ای را نمی شناسد.

آنچه به داشتن سلامت روان معلولین کمک خواهد کرد:

1- اشتغال

اشتغال هر فرد، موجب استقلال اقتصادی او می شود. داشتن شغل، به هر کسی هویت و تشخص اجتماعی بخشیده و در او اعتماد به نفس به وجود می آورد. متاسفانه تعداد زیادی از معلولان، به رغم گذراندن دوره های تحصیلات عالیه و کسب دانش و مهارت لازم، نمی توانند به اشتغال مناسب برسند.

2- تفریح و سرگرمی

توجه به تفریح و ورزش، باعث سلامت جسمی و روانی معلولان می شود. بیشتر این افراد نمی توانند از امکانات تفریحی موجود در جامعه استفاده ی مناسبی کنند، زیرا محیط های تفریحی و ورزشی، با شرایط جسمی معلولان متناسب نیست.

3- مشارکت اجتماعی

افراد معلول باید در تصمیم گیری ها، به ویژه در سازمان هایی که اعضای آن را معلولان تشکیل می دهند ، یا معلولان در آن عضویت دارند و برای معلولان خدمت رسانی می کنند، مشارکت جدی و موثر داشته باشند. کمک به تشکیل گروه های خودیار به منظور حمایت و توسعه جامعه خاص معلولان، از مهم ترین اقدامات برای مشارکت اجتماعی این افراد می باشد. تشکیل جوامع خاص معلولان نیز می تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد. از سوی دیگر ، وجود چنین تشکیلاتی موجب می شود تا افراد ضمن برخورداری از رابطه اجتماعی، استقلال اقتصادی، احترام اجتماعی، دسترسی به خدمات تخصصی و نیز زندگی زناشویی و تشکیل خانواده، بتوانند دیدگاه ها و ایده های شان را مطرح و در مورد مسایل مربوط به زندگی خود، تصمیم گیری کنند.

4- آموزش و فرهنگ

معلولان باید فرصت یابند تا استعدادهای خلاق هنری و فکری خود را رشد دهند و آن را نه تنها برای منافع خود ، بلکه برای غنی سازی جامعه به کار گیرند. لذا باید دسترسی آنان برای مشارکت در فعالیت های فرهنگی تضمین شود. از جمله ی این اقدامات، می توان تهیه وسایل کمک ارتباطی برای ناشنوایان، منابع و مطالب علمی به خط بریل یا نوارهای صوتی برای نابینایان، و مطالب خواندنی که با توان و استعداد افراد معلول ذهنی مناسب باشد، را نام برد.

یاری به معلولان

کمک و یاری رساندن به هم نوع، فضیلتی است بزرگ و در اسلام سفارش زیادی به آن شده است. البته این کمک باید به حال کمک گیرنده مفید باشد و موجب ناراحتی او نشود. کسانی که با انگیزه خودنمایی و ارضای حس خود بزرگ بینی و فخرفروشی به دیگران کمک می کنند، راه را به خطا می روند.
در این میان، کمک به افراد معلول، برداشتن همه موانع و مشکلات نیست، بلکه کمک به انجام کاری است که این افراد از عهده ی آن برنمی آیند. فراهم ساختن امکان شرکت واقعی معلولان جسمی در زندگی اجتماعی، در آن ها دلگرمی، اعتماد به نفس و نشاط می آفریند.


هرگونه کپی برداری با نام دکتر سلام و لینک دهی مستقیم مجاز است.

بیشتر بخوانید:

موفقیت متخصصین ایرانی در درمان معلولین

خبر خوش برای معلولین حرکتی

با تاریخچه ی ورزش معلولین جهان و ایران آشنا شوید

[ad_2]

لینک منبع

چگونه تشخیص دهیم کسی دروغ می گوید؟

[ad_1]

دروغ و فریب از رفتارهای شایع انسانی هستند. تا همین چند دهه اخیر تحقیقات واقعی کمی درباره این که چرا مردم دروغ میگویند، وجود داشت. برخی از نظر سنجی ها نشان دهنده این بود که بیشتر از 96 درصد مردم اقرار میکنند که حداقل گاهی دروغ میگویند. دریک مطالعه ملی از 1000 امریکایی بزرگسال برطبق گزارش محققان، نشان داده شد که 60 درصد از پاسخ دهندگانی که ادعا داشتند در هرصورت دروغ نمیگویند، فقط 5 درصد از پرسشها را پاسخ گفته بودند.

این مطالعه به این نکته اشاره دارد که در حالی که میزان شیوع ممکن است گوناگون باشد، احتمالا یک گروه کوچک از دروغگویان پرخاشگر وجود دارد. واقعیت این است که بیشتر مردم از زمانی به زمانی دیگر دروغ میگویند. بعضی از این دروغها کمی مصلحتی است که برای محافظت از احساسات فردی دیگر در نظر گرفته و گفته میشود؛ در موارد دیگر این دروغها ممکن است کمی جدی شوند (مثل دروغ در رزومه کاری)، و یا حتی وحشتناک تر (مثل تلاش برای مخفی کردن یک جرم یا جنایت).

1- مردم در کشف دروغ به طرز شگفت آوری بد هستند

مردم اغلب دوست دارند تا باور کنند که در تشخیص دروغ بسیار خوب هستند. یک حکمت عامیانه میگوید: یک طیف گسترده ای از راههای گوناگون برای ریشه کن کردن این ناسازگاری وجود دارد. برخی از آنها که شیوع بیشتری دارند شامل دروغگویانی است که تمایل به بی نظمی و چرت زدن دارند. آنها نمیخواهند در چشمان شما نگاه کنند ؛ زمانی که دروغ میگویند دارای چشمان شگفت انگیزی هستند. اما محققان میگویند که بیشتر این مفاهیم به سادگی داستانهای قدیمی همسران به یکدیگر است.

در حالی که راههای زیادی برای راهنمایی در مورد کشف این ناسازگاری وجود دارد، اما محققان بیان میکنند که مردم در تشخیص دروغ بسیار بد هستند؛ در مطالعه ای در سال 2006 دریافتند که مردم فقط قادرند 54 درصد از دروغها را به وسیله تنظیم زمان آزمایشگاهی تشخیص دهند؛ آن هم با توجه به نرخ 5 درصدی شانس برای تشخیص دروغ، به سختی قابل توجه به نظر می رسد.

دیگر مطالعات نشان دادند که حتی محققان آموزش دیده نیز، چنانچه فردی دروغ بگوید یا راست، بطور قابل توجهی برای تشخیص راست و دروغ ضعیف هستند. بطور شفاف، تفاوت رفتاری بین “صداقت” و “دروغگویی” افراد، با اندازه گیری و علامت مشخصه بسیار مشکل است. محققان تلاش میکنند تا راههای متفاوتی را برای برملا شدن دروغ، پیدا کنند.

با این حال که ممکن است علامتهای گفتگویی که نشان دهنده دروغگویی فرد باشد ساده نیز نباشد (مثل دماغ پینوکیو)، اما محققان چند شاخص مفید در مورد این مشکل یافته اند:

زبان بدن

وقتی صحبت از تشخیص دروغ می شود، افراد اغلب روی زبان بدن، که گفتگو یا علامت فیزیکی نامحسوس و نشانه های رفتاری نشان دهنده فریب است، متمرکز میشوند. برخی از علامتهای استاندارد مثل بیقراری و ناراحتی و پرهیز از تماس چشمی، از علاماتی هستند که به فرد مقابل اعلام میکنند: “پاسخگو حقیقت را نمیگوید”.

البته در تحقیقی از “الریشمن” یک روانشناس که از سال 1970 در باره حرکات چشم مطالعه میکرد، دریافته شد که حرکات چشم در همه اوقات نشان دهنده دروغگویی نیست. گاهی علامتی از تفکر در فرد می باشد و یا به طور دقیق تر، او مشغول دستیابی به حافظه دراز مدت خود است.

پس چه علامتی با دروغگویی مرتبط است؟

برخی از علامت های بالقوه که نشان می دهد فردی دروغگوست یا حداقل در حال فریب شنونده است، توسط محققان شناسایی شده که شامل موارد زیر است:

– مبهم بودن: ارائه جزئیات به مقدار اندک

– تکرار سوال قبل از پاسخ دادن به آن (بطور مثل از فردی در باره سن او سوال میشود، پاسخ را با تکرار سوال جواب میدهد: من چند سال دارم؟ من 32 ساله هستم)

– صحبت در بین بخشهای مختلف یک جمله ( جمله را کامل تمام نمیکند و در بین آن، ناگهان به موضوع دیگری می پردازد و دوباره به موضوع برمیگردد؛ که برای پرت کردن حواس شنونده است)

– شکست در پیش بینی جزئیات (زمانی که یک داستان به چالش کشیده می شود)

– رفتارهای مرتبط با اعضای بدن مثل: بازی با مو یا لمس لبها توسط انگشتان دست

2- نشانه های زبان بدن اغلب ضعیف هستند

محققان میگویند که مردم به بسیاری از نشانه های رفتاری درستی که همراه با فریب هستند، تمایل دارند. مردم به برخی از نشانه های فریب که بیشتر تکرار میشوند، بیشتر توجه میکنند مثل:

مبهم بودن: اگر به نظر بیاید که سخنگو از قصد جزئیات مهم را ناگفته گذاشته است، ممکن است دلیل بر دروغگویی وی باشد.

بلا تکلیفی یا شک: اگر به نظر بیاید فردی ناامن و نامطمئن است، بیشتر ممکن است به عنوان دروغگو فهمیده شود.

بی تفاوتی: شانه بالا انداختن، بی حالتی و بی حوصلگی، ممکن است نشانه ای از دروغگویی باشد؛ چون فرد تلاش میکند تا از انتقال احساساتش و امکان صحبتش با مخاطب جلوگیری کند.

تفکر زیاد: اگر به نظر می رسد فردی برای پر کردن جزئیات یک داستان به سختی فکر میکند، ممکن است نشانه ای از فریب دادن مخاطب باشد. اگر در مورد فردی مشکوک به دروغ بودید میتوانید از راه های زیر برای اطمینان خود استفاده کنید:

* از وی بخواهید تا داستانش را بار دیگر ولی این بار برعکس تعریف کند.

* افزایش بار معنوی، باعث میشود دروغگویی فرد برایش بسیار مشکل شود (زمانی که مجبور است دوباره داستان را وارونه تعریف کند، دچار پریشانی خواهد شد چرا که همزمان با به یاد آوردن دوباره داستان و دروغهایی که گفته، ناچار است آرامش خود را نیز حفظ کند و رفتاری مناسب نیز از خود بروز دهد؛ علاوه بر اینکه باید مراقب پاسخهای رفتاری شنونده نیز باشد. این بار ذهنی و روانی باعث میشود فرد مستاصل شود. هر چقدر پیچیدگی رفتارهایش بیشتر باشد حفظ دروغگویی برایش مشکل تر خواهد بود).

* به غرایز خود اطمینان کنید (مردم به طور ناخودآگاه دارای یک ایده بصری در باره فردی که دروغ میگوید، هستند).

3- افکار نهایی

بهترین راه در مقابل یک دروغگو چیست؟ حقیقت این است که هیچ نشانه نتیجه بخش جهانی برای شناسایی دروغگویی یک فرد وجود ندارد. همه نشانه ها، رفتارها و شاخص هایی که محققان به دروغگویی ربط می دهند، به سادگی یک سرنخ هستند که “ممکن است” نشان دهد فردی راستگوست یا خیر. پس در مرتبه بعدی که تلاش میکنید صداقت داستان فردی را اندازه گیری کنید، دست از توجه به نشانه های دروغگویی بردارید و تلاش کنید تا تشخیص رفتارهای نامحسوس مرتبط با فریب را یاد بگیرید. روشهای فعالتری مثل اضافه کردن فشار برای بار روانی و درخواست از سخنگو برای تعریف دوباره داستان خود به طور وارونه را نیز در نظر بگیرید.

در نهایت، شاید مهم تر باشد که به غرایز خود اطمینان کنید. شما ممکن است یک صداقت بزرگ بصری در مقابل ناسازگاری و تقلب داشته باشید؛ پس فقط احتیاج دارید تا به این احساسات خود خوب توجه کنید.

برگردان: سیما آزادفلاح

هرگونه کپی برداری با نام دکتر سلام و لینک دهی مستقیم مجاز است

مقاله های مرتبط:


پیامدهای منفی دروغگویی بر بدن

دروغگویی به همسر برای مسائل مالی

ارتباط دروغگویی با ترس خردسالان

گرایش کودکان به دروغگویی

پیامدهای منفی دروغگویی

[ad_2]

لینک منبع

راهکارهای موثر برای جلوگیری و درمان استرس شغلی

[ad_1]

استرس کاری

اکثر افرادی که شاغل هستند دچار استرس شغلی می شوند و از دلایل ایجاد استرس شغلی می توان به افزایش فشار کاری اشاره کرد. در این مقاله از دکتر سلام راه های موثر برای درمان استرس شغلی را آماده کرده ایم. توصیه ما این است کسانی که دچار استرس شغلی زیادی هستند حتما این بخش را مطالعه کنند.

استرس شغلی به عنوان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی‌های فردی شاغل، میزان بیش از حد خواست‌های محیط کار و در نتیجه فشار‌های مرتبط با آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید استرس فرد را در حالت آماده باش قرار می دهد و انسان نیز با آماده کردن بدن برای ایجاد شرایط دفاعی پاسخ می دهد.

سیستم عصبی با ترشح هورمونها و افزایش نبض و تنفس عمیق و کشش عضلات پاسخ می دهد. این پاسخ از قبل آمادگی ایجاد شدن را دارد و اغلب همه به یک شکل پاسخ می دهند و بستگی ندارد که استرس در محل کار ایجاد شود یادر خانه.

خبر خوب این است که رویکردهایی برای رسیدن به رشد و توسعه‌ی فردی وجود دارند که اجرای‌شان آسان و عملی است و نیازی به زمان، هزینه و منابع خاصی ندارند. مدیران و اعضای تیم‌شان می‌توانند به راحتی این رویکردها را به کار بگیرند و از استرس شغلی کاسته شود.

خودتان الگویی برای نشاط باشید و دیگران را تشویق کنید

سطح استرس شغلی کارکنان روز به روز در حال افزایش است. گزارش‌ها حاکی از این هستند که بیش از نیمی از نیروی کار در جهان (حدود ۵۳ درصد) نسبت به پنج سال گذشته بیشتر در معرض فرسودگی و استرس شغلی قرار دارند. درست است که استرس واگیر دارد، اما عکسِ این قضیه هم صدق می‌کند. زمانی که هر کدام از اعضای تیم احساس نشاط کنند، تأثیر آن به تمامی اعضای گروه سرایت می‌کند.

بر اساس بررسی‌های اخیر موسسه‌ی مشاوره و تحقیقاتیِ «گالوپ» (Gallup) که ۱۰۵ تیم را در شش دوره‌ی سه ماهه مورد بررسی قرار داده بود، افرادی که ۲۰ درصد بیشتر از بقیه در آنها نشاط دیده می‌شد، موفق شدند باعث بالا رفتن روحیه‌ی دیگر اعضای تیم در طول شش ماه شوند.

در نتیجه، شما هم باید فعالیت‌هایی که نشاط و سرزندگیِ شما و اعضای تیم‌ را افزایش می‌دهند شناسایی و اولویت‌بندی کنید. کارکنان‌ را تشویق کنید که برای ورزش کردن یا دیگر فعالیت‌های نشاط‌‌آور مانند پیاده‌روی دسته‌ جمعی وقت بگذارند یا در تقویم کاری برای هر پروژه زمان‌های اضافه‌تری اختصاص دهید تا کارکنان بتوانند کارشان را با آرامش و انعطاف بیشتری انجام دهند.

برای فرار از استرس شغلی خارج از زمان کار به مسائل شغلی فکر نکنید

استرس کاری

مطابق مطالعات سازمان مشارکت و توسعه‌ی اقتصادی، در سراسر دنیا کارمندان به طور متوسط ۳۴ تا ۴۸ ساعت در هفته کار می‌کنند و احتمال دارد بعد از ساعات کاری هنوز هم درگیر کار یا فعالیت‌های مرتبط با آن باشند. تحقیقات نشان داده‌اند که همیشه مشغول به کار بودن، و انجام دادن چند کار به صورت همزمان قاتل بهره‌وری است، خلاقیت را نابود می‌کند و از انرژی و نشاط کارکنان می‌کاهد و به استرس شغلی می افزاید.

فرهنگی که در جوامع کنونی وجود دارد، روز به روز بر بالا بودن عملکرد کارکنان تأکید دارد و همین باعث می‌شود آنها تمایل داشته باشند که همیشه در حال فعالیت باشند، ولی این طرز‌ فکر بسیار خطرناک است و کاملا در نقطه‌ی مقابل بهره‌وری قرار دارد، زیرا حسابی برای استراحت باز نمی‌کند.

حتی بهترین ورزشکاران در بهترین تیم‌ها هم نیاز به استراحت و بازسازی نیروهای خود دارند. بنابراین، حتما این موضوع را با کارکنان‌تان روشن کنید که چه زمانی باید تمرکز خود را بر کار بگذارند و چه زمانی باید آن را فراموش کنند.

برای بالا رفتن تمرکز، از انجام چند کار به طور همزمان خودداری کنید

انجام دادن چند کار به صورت همزمان یک اشتباه است. انسان‌ها مثل کامپیوتر نمی‌توانند چند کار را به صورت موازی و هم‌زمان انجام دهند. محقق عصب‌شناسی و نویسنده «جوآن دیک» (JoAnn Deak) اشاره می‌کند که انجام دادن چند کار به صورت هم‌زمان، مدت زمان انجام کار را دو برابر می‌کند و تعداد اشتباهات را نیز حداقل به دوبرابر می‌رساند.

او می گوید بهترین روش برای انجام چند کار، روش ترتیبی است. افراد می‌توانند با اختصاص دادن کارها، یکی بعد از دیگری و به صورت اولویت‌بندی شده، از تداخل زمانی وظایف جلوگیری کنند و با اولویت دادن به کارهای مهم و نه فوری، به اعضای تیم‌شان کمک کنند.

در کار های روزانه نظم حرف اول را میزند پس منظم باشید

اگر کار برای شما استرس یا ناراحتی ایجاد می کند اکنون زمان آن است که برنامه کاری روزانه خود را مرتب کنید. اولین نکته برای رفع استرس شغلی این است که سعی کنید که چند دقیقه زودتر به محل کار خود وارد شوید تا بتوانید یک برنامه ریزی مرتب و صحیح برای کار روزمره خود داشته باشید.این امر به شما کمک می کند تا به یک آرامش روحی برسید.

سعی کنید تا میز کار خود را مرتب کنید و یا ایمیل های خود را چک کرده و ایمیل های اضافی را پاک کنید. در صورت امکان یک لیست از کارهایی را که باید هر روز انجام دهید تنظیم کرده و بر اساس آن لیست عمل کنید.

در کار و محیط کارتان تنوع ایجاد کنید

استرس کاری

تنوع را به نوعی نمک زندگی معرفی کرده اند و این مسئله بیش تر از هر زمان دیگر در روزهای کاری خود را نشان می دهد. مسلما تکرار یک یا چند نوع کار به صورت روزمره به فرد فشار آورده و باعث ناراحتی و افسردگی فرد خواهد شد.

تحقیقات نشان داده است که کارمندانی که در زمینه طراحی و دکوراسیون محل کار خود نظر می دهند و آن را به دلخواه تغییر می دهند ۴۰ درصد از سایرین شادتر هستند و استرس شغلی کمتری دارند. البته در بسیاری از موارد کارمندان از این چنین قدرتی در زمینه تغییر دکوراسیون برخوردار نیستند. پس بهتر است که سعی کنید محیط شخصی خود، مثل اتاق یا میز کار خود را با اضافه کردن چند عکس، تقویم با اشکال خنده دار یا یک اثر هنری زیباتر کنید.

برای فرار از استرس شغلی در صورتی که قوانین محل کار شما اجازه می دهد سعی کنید تا حد امکان از لباس هایی با رنگ های متنوع و شاد استفاده کنید. استفاده از کیفی به رنگ روشن یا استفاده از انگشتر یا ساعت مچی که خاطره خوبی را به یاد شما می آورد همه می تواند بر روی روحیه شما تاثیر بگذارد.

برای فرار از استرس شغلی غذا های سالم بخورید

محققان دریافتند استرس شغلی می‌تواند به انتخاب غذاهای ناسالم منجر شود. آنها متوجه شدند خلق و خوی منفی افراد از یک روز کاری پراسترس، در شام خوردن تاثیر می‌گذارد و منجر به انتخاب غذاهای ناسالم می‌شود. در نتیجه این افراد بیش از حد معمول غذا می‌خورند یا به جای انتخاب غذاهای سالم، غذاهای ناسالم انتخاب می‌کنند.

اگر می دانید که روز سختی را در پیش دارید سعی کنید تا میان وعده های سالم و مقوی را به همراه خود به سر کار ببرید. مغزها شامل:گردو، فندق یا بادام به علت داشتن اسید چرب امگا۳، موز به دلیل دارا بودن پتاسیم، نان سبوس دار و همچنین خوراکی هایی که قند و انرژی را با سرعت کم در بدن آزاد می کنند از جمله این مواد هستند.

و کلام آخر: قدر موقعیت خود را بدانید

استرس کاری

اگر از شغل خود یا موقعیت کاری خود راضی نیستید سعی کنید به نوعی به جنبه مثبت کار خود نگاه کنید. سعی کنید تا یک یا چند نکته مثبت در مورد کار خود را بیابید یا به این موضوع فکر کنید که خیلی از افراد در آرزوی شغل و رتبه شما هستند. سعی کنید تا با کمک به دیگران در محل کار خود این احساس مثبت را در خود تقویت کنید.

منبع: نبض ما

[ad_2]

لینک منبع

داروهای ضد افسردگی چه فواید و مضراتی دارند؟

[ad_1]

فواید داروهای ضد افسردگی دوپامین چه تاثیراتی دارد داروی ضد افسردگی چیست خطرات داروی ضد افسردگی

کسانی که دچار اختلالات روانی شده اند به توصیه دکتر از داروهای ضد افسردگی استفاده می کنند و این داروها روی هر فرد تاثیرات متفاوتی را می گذارد. در این مقاله از دکتر سلام به فواید و مضرات داروهای ضد افسردگی پرداخته ایم. توصیه ما این است که این بخش را از دست ندهید.

افسردگی یکی از رایج‌ترین اختلال‌های روان است که اغلب تشخیص داده نمی شود. طبق بررسی‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO) حدود ۳۵۰ میلیون انسان در سراسر دنیا از اختلال افسردگی رنج می برند. همچنین انواع مختلفی از افسردگی و دیگر اختلا‌ل‌های روان مثل اختلال اضطراب وجود دارند که اغلب با هم بروز می‌کنند.

علاوه بر تغییرات کوچک در سبک زندگی از قبیل افزایش فعالیت جسمی، بهبود سلامت خواب و رژیم غذایی و تعاملات اجتماعی، روش‌های بالینی درمان افسردگی به طور معمول شامل انواع روان درمانی و البته داروهای ضد افسردگی می‌شود. در صورتی که از افسردگی رنج می‌برید و از داروهای ضد افسردگی مصرف نکرده‌اید جای نگرانی نیست چرا که با مشورت کردن، پزشک یا روانشناس بهترین شیوه فردی درمان این اختلال را به شما توصیه می‌کند.

در همین زمینه سایت مدیکال دیلی به حقایقی در مورد داروهای ضد افسردگی اشاره کرده که شاید از آن‌ها اطلاع نداشته باشید:

– درمان اختلال روانی همچون درمان بیماری جسمی است: داروهای ضد افسردگی تاثیر فیزیکی و شیمیایی روی مغز و بدن دارند. آن‌ها معمولا برای درمان افسردگی تجویز می‌شوند و روی انتقال دهنده‌های عصبی در مغز همچون «دوپامین»، «سروتونین» و «نوراپی‌نفرین» تاثیر می گذارند. این مواد شیمیایی می‌توانند در مغز توازن خود را از دست بدهند و به بروز افسردگی یا دیگر مشکلات مربوط به سلامت روان کمک کنند که داروهای ضد افسردگی به متوازن شدن آن‌ها منجر می‌شود.

دوپامین

– تاثیر این داروها ممکن است چند هفته به طول انجامد: در بیشتر افراد تاثیر داروهای ضد افسردگی مدت سه هفته یا بیشتر زمان می‌برد تا ظاهر شود.

– تاثیر داروهای ضد افسردگی در افراد متفاوت است: گاهی اوقات این دارو برای همه افراد تاثیرگذار نیست. یک سوم از بیمارانی که داروهای ضد افسردگی مصرف می‌کنند در بیماری خود روند بهبود را مشاهده می‌کنند، در یک سوم بیماران تاثیرات این داروها محدود است و در یک سوم هیچ تاثیری ظاهر نمی‌شود. همچنین داروهای ضد افسردگی عوارض جانبی بر بدن به جا می‌گذارند که معمول‌ترین آن‌ها شامل افزایش وزن، سندرم متابولیک و افزایش قند خون می‌شود اما نوع عوارض جانبی و شدت آن در افراد متفاوت است.

فواید داروهای ضد افسردگی دوپامین چه تاثیراتی دارد داروی ضد افسردگی چیست خطرات داروی ضد افسردگی  فواید داروهای ضد افسردگی دوپامین چه تاثیراتی دارد داروی ضد افسردگی چیست خطرات داروی ضد افسردگی

خوشحال

– داروهای ضد افسردگی تنها برای درمان افسردگی تجویز نمی شوند: ممکن است این داروها برای درمان دیگر اختلال‌ها همچون احساس خستگی یا حتی تسکین درد یا میگرن‌های مزمن نیز تجویز شوند. دکتر «نورمان سوسمان» روانپزشک از دانشگاه نیویورک گفت: داروهای ضد افسردگی برای بیماری‌های دیگر همچون اختلال دیسفوریک و اختلال‌های اضطراب از قبیل اختلال وسواس فکری عملی و اختلال ترس کاربرد دارند. همچنین برخی از این داروها برای درمان درد تایید شده‌اند و حتی انواعی از آن‌ها برای ترک سیگار استفاده می‌شوند.

– تنها یک نوع داروی افسردگی وجود ندارد: انواع مختلفی از این داروها وجود دارند که تاثیر هر کدام متفاوت است. انتخاب داروی افسردگی صحیح همچون انتخاب لباس مناسب است و برای هر فرد منحصر به خود اوست. گاهی اوقات پیش از انتخاب بهترین گزینه باید انواع مختلف آن امتحان شود.

– داروهای ضد افسردگی فرد را شاد نمی کنند: این داروها قرص‌های شادی آور نیستند و تاثیرگذاری آن‌ها زمان بر است.

– داروهای ضد افسردگی شخصیت شما را تغییر نمی دهند: این تصور که داروهای ضد افسردگی شخصیت فرد را تغییر می دهند، صحیح نیست. درحالیکه برخی داروهای ضد افسردگی از قبیل بازدارنده‌های بازجذب سروتونین، واکنش به آن چه که شما را شاد یا ناراحت می سازد، کاهش می‌دهد اما شخصیت شما را تغییر نمی دهند.

– مصرف داروهای ضد افسردگی به معنای دیوانه بودن نیست: مصرف این داروها به مفهوم دیوانه بودن یا داشتن مشکلات جدی نخواهد بود. این داروها به همه افرادی که از افسردگی شدید رنج می‌برند یا تعادل مواد شیمیایی بدن آن ها تغییر کرده، کمک می کند.

منبع: میزان

[ad_2]

لینک منبع

حسادت چه تاثیری بر مغز و کبد دارد؟

[ad_1]

عوارض حسادت بر کیسه صفرا ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن با حسادت حسادت و افزایش فشار خون تاثیر حسادت بر عملکرد مغز

حسادت و غبطه خوردن به وضعیت افراد دیگر یکی از مواردی است که به صورت مستقیم بر روی عملکرد مغز، کبد و کیسه صفرا تاثیر می گذارد و باعث آسیب به آن ها می شود. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیرات حسادت بر عملکرد مغز، کبد و کیسه صفرا پرداخته ایم. با ما همراه شوید.

تاثیر حسادت بر مغز ، کبد و کیسه صفرا

در سال ۲۰۱۰ بررسی روی احساسات زوج های رومانتیکی که از همدیگر با استفاده از یک پرده جدا شده بودند، انجام شد. این زنان و مردان مشغول تماشای تصاویری بر صفحه نمایش کامپیوتر شدند و آن ها را از نظر جذابیت رتبه بندی می کردند. در نیمه این آزمایش به خانم ها گفته شد که از مردان زوج آن ها خواسته شده به میزان جذابیت خانم هایی که تصاویر آن ها را روی صفحه نمایش مشاهده می کنند، رای بدهند.

محققان، واکنش های خانم ها را به دقت زیر نظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که خانم هایی که احساس حسادت بیشتری داشته اند، بالاترین سطح از حواس پرتی را تجربه کرده اند. حسادت، توجه شما را نسبت به چیز های دیگر کمرنگ می کند. بنابراین شما توانایی مشاهده کردن و فکر کردن به چیز هایی که درست در مقابل شما اتفاق می افتد را از دست می دهید.

حسادت محرک بروز احساساتی نظیر استرس، اضطراب و افسردگی می شود که در نهایت منجر به تولید بیش از اندازه آدرنالین و نورآدرنالین در خون می شود.

علاوه بر این، حسادت تاثیر منفی بر کیسه صفرا می گذارد. تولید بیش از حد هورمون ها در بدن منجر به رکود و ایستایی خون در کبد، که منجر به بروز عدم تعادل صفرا در کیسه صفرا می شود. این عارضه نیز موجب بروز اختلالات زیر می گردد :

حین حسادت، سیستم عصبی سمپاتیک نیز تحت تاثیر قرار گرفته و موجب افزایش سرعت حرکت قلب و فشار خون گردد.

منبع: سلامتی

[ad_2]

لینک منبع

علائم افسردگی تابستانی و راه جلوگیری از آن

[ad_1]

افسردگی

ایجاد بروز افسردگی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از عوامل مهم افسردگی می توان به تغییرات آب و هوایی، رژیم غذایی و شیوه زندگی اشاره کرد. در این مقاله از دکتر سلام به عواملی که با شروع تابستان می تواند باعث ایجاد افسردگی شود را آماده کرده ایم. با ما همراه شوید.

افسـردگی فصـلی کـه معمولا با نام اختلال عاطفی فصلی شنـاخـته مـی شود، نوعی افسردگی است که هر سال در یک زمان معین در فرد بروز می کند که معمولا از پاییز و زمسـتان شـروع شـده و در بـهار یـا اوایل تـابستان خاتمه می‌یابد.

ایـن بـیماری خیلی جدی تر از سندروم کم اهمیت «بی حوصلگی زمستان» است، یکی دیگر از انواع افسردگی که با نام «افسردگی تابستانه» شناخته می شود نیز در اواخر بهـار یـا اوایـل تابستان آغاز و تا فصل پاییز ادامه پیدا می کند.

علائم عمومی افسردگی

افرادی که به SAD مبتلا می شوند بسیاری از علائم افسردگی را دارا می باشند؛ دلتنگی، اضطراب، کج خلقی، بی علاقگی نسبت به فعالیت های روزمره، صرف نظر کردن از شرکت در فعالیت های گروهی و ناتوانی در تمرکز کردن بر روی موضوعی خاص. آنها معمولا علائم دیگری نظیر خستگی بیش از اندازه، بی انرژی بودن، نیاز شدید به خواب، علاقه شدید به کربوهیدرات، افزایش اشتها و افزایش وزن را نیز تجربه می کنند.

علائم افسردگی تابستانه

 1. کاهش وزن
 2. مشکلاتی در خواب
 3. کاهش اشتها
 4. تشخیص بروز این بیماری

تحقیقات اخیر نشان می دهند که پرتو درمانی تا حد زیادی می تواند در درمان بیماری موثر واقع شود. گاهی اوقات داروهای ضد افسردگی نیز- هم در کنار پرتو درمانی و هم به تنهایی- مورد استفاده قرار می گیرند، همچنین گذراندن روز، در زیر نور خورشید نیز می تواند به بهبود بیمار کمک کند. باید سعی شود که به طور کلی میزان قرار گرفتن بیمار در معرض نور خورشید چه در خانه و چه در محل کار افزایش پیدا کند.

افسردگی

راه جلوگیری از ایجاد افسردگی

اگر احساس می کنید که دارای برخی از علائم این بیماری هستید، می بایست به طور حتم به پزشک متخصص مراجعه کرده و مورد آزمایش قرار بگیرید. دکتر شما باید مطمئن شود که علائم این بیماری مربوط به انواع دیگر افسردگی ها و یا سایر بیماریها نیست. انواع دیگر افسردگی می تواند شما را به سمت آسیب های جدی و حتی خودکشی روانه سازد.

سعی کنید تا آنجاییکه می توانید در طول روز، وقت خود را در بیرون از خانه صرف کنید. حتی اگر آسمان ابری است باز هم این کار را انجام دهید چراکه نور خورشید باز هم در آسمان وجود دارد و می توانید از فواید آن بهرمند شوید.

یک رژیم غذایی متعادل، سرشار از ویتامین و مواد معدنی را مورد استفاده قرار دهید. این امر انرژی بیشتری به شما می دهد و همچنین تمایل شما به غذاهای شیرین و نشاسته دار را کاهش می دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

[ad_2]

لینک منبع