ما حاضر هستیم که خواستهای مشروع مخالفین مسلح را قبول نماییم

[ad_1]

ما حاضر هستیم که خواستهای مشروع مخالفین مسلح را قبول نماییم

ما حاضر هستیم که خواستهای مشروع مخالفین مسلح را قبول نماییم۱۹ سرطان ۱۳۹۶

استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در اولین نشست مجمع عمومی شورای عالی صلح امروز دوشنبه (۱۹ سرطان) در کابل گفت که ما حاضر هستیم که خواستهای مشروع مخالفین مسلح را قبول نماییم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جدید شورای عالی در این نشست در رابطه به پروسۀ صلح در افغانستان و اهداف و وظایف این شورا صحبت نموده یاد آور شد که پدیدۀ صلح امر الهی بوده و تحقق آن به حمایت همه جانبۀ مردم افغانستان نیاز دارد.

وی افزود ما باید جهت نیل به این هدف مقدس با تمام توان و خرد خویش مجدانه و با جرائت تمام سعی و تلاش نموده، در راستای تامین صلح و ثبات دایمی در کشور از هیچگونه قربانی دریغ نورزیم.

رئیس شورای عالی صلح نقش رسانه ها را در گسترش تأمین صلح مهم و برجسته خوانده و گفت که رسانه ها در نشر و پخش فرهنگ صلح رسالت تأریخی و وجیبۀ ملی و میهنی خویش را اداء نمایند.

وی همچنان یکبار دیگر از مخالفین مسلح خواست تا فرصت های از دست رفته را جبران کنند و با پروسۀ صلح بپیوندند، رئیس شورای عالی صلح افزود دست کشیدن از جنگ و خشونت و پیوستن به روند صلح هر گز به معنی تسلیمی نمیباشد، ما حاضر هستیم که خواستهای مشروع مخالفین مسلح را قبول نماییم.

همچنین داکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای اجرائیوی پروسه صلح و نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، بگونۀ جامع گزارش خویش را ایراد و طی آن در مورد فعالیت های شورای عالی صلح و انکشافات اخیر صلح در کشور بخصوص استراتیژی جدید شورا توضیحات لازم ارائه نمود.

همچنان اعضای مجمع عمومی شورای عالی صلح طی صحبت های همه جانبۀ شان، به چالش ها و دشواری ها در برابر پروسۀ صلح اشاره نموده، نظریات خویش را به استراتیژی جدید صلح شورای عالی صلح متمرکز ساختند.

سخنرانان همچنان در بحث های خویش به برازندگی نقش زنان و جوانان در روند صلح تآکید ورزیده خواستار گسترش هرچه بیشتر نقش زنان و آینده سازان در پروسۀ صلح شدند.

در بخش اخیر مجلس استراتیژی جدید شورای عالی صلح از طرف تمام اعضای شورای عالی صلح در پرنسیپ مورد تصویب جلسه قرار گرفته، اشاره شد که نظریات سازنده و جامع اعضای مجمع عمومی شورای عالی صلح در استراتیژی مذکور گنجانیده شود.

[ad_2]

لینک منبع