#نیایش_برای_زمین

[ad_1]

Nyayesh-baraye-zamin#نیایش_برای_زمین
دوستان و همراهان گرامی کانال #سبزباشیم، برآنیم تا همراه با بهبود سبک زندگی خود و پایبند بودن به راهکارهای زندگی سازگار با محیط زیست و در میان گذاشتن آن با افراد دیگر برای توسعه روش‌های کارآمد برای حفاظت از زمین و طبیعت بی نظیرمان، هر دوشنبه شب ساعت ۲۳ تا ۲۴ به وقت محلی هر کشوری، نیایشی گروهی را با نیت بهبود وضعیت زمین عزیزمان برگزار کنیم. هر کدام از ما با نیت خالصانه برای بهتر شدن حال زیستگاه خوبمان، دعا خواهیم کرد تا شاید انرژی حاصل از این دعاها یاریگر همه‌ی کوشندگان بی منت و یاری‌گران طبیعتی باشد که هر روز وضعش وخیم تر و بدتر می‌شود.
منتظر همراهی شما با این نیایش گروهی هستیم.

کانال سبز باشیم

کانال قرار سبز

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ‘sabzbashim1’}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
jQuery(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
jQuery(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
urlCurl: ‘http://sabzbashim.ir/wp-content/themes/SabzBashim/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});
});

[ad_2]

لینک منبع

#بروشور طبیعت_گردی_پاک

[ad_1]

#طبیعت_گردی_پاک

nature-clip-art-free

 

همراهان سبز اندیش می توانید با مطالعه و نشر این بروشور به حفاظت از طبیعت کمک کنید:

طبیعت گردی پاک

 

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ‘sabzbashim1’}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
jQuery(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
jQuery(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
urlCurl: ‘http://sabzbashim.ir/wp-content/themes/SabzBashim/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});
});

[ad_2]

لینک منبع